• Yürürlükteki tüm yönetmelik ve mevzuatlara uymak ve uygulamak.
  • Acil durumlarda yapılması gereken tüm prosedürleri hazırlamak ve uygulanması için tüm personeli bilinçlendirmek.
  • Enerji ve doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamak.
  • Çevre kirlenmelerine neden olabilecek potansiyel tehlikeleri önceden belirleyerek, risklere karsı gerekli önlemleri almak.
  • Yürürlükteki çevre mevzuatına uymayı, çevre boyutları ve etki değerlendirmesine dayalı olarak çevre kirlenmesini önlemeyi kendine ilke edinmek.