• İş Sağlığı ve Güvenliği bilincini tüm çalışan personelde oluşturmak için gelişen tüm prosedürlerin uygulanması sağlamak.
  • Tüm personelin konuyla ilgili bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını eğitimlerle sağlamak.
  • Yürürlükteki iş kanununa uyarak, olası iş kazalarını engelleyecek yönetim sistemini oluşturmak.
  • Sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlayarak, çalışan motivasyonunu arttırmak, sağlık
    bozulmaları, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek.